Logo Hostinec Konrád Sychrov
 Hostinec "Konrád" Sychrov 
 
 Sychrov u Liberce 
 
 Tel.: +420 482 758 042 
 Tel.: +420 603 753 863 
 
 
Mapa

<< zpět

Historie místa, kde se zámek Sychrov nalézá, sahá do 15. století. V té době zde byla připomínána tvrz, která byla majetkem české královské koSychrov - kaplemory. Na jím místě byl v 16. století vystavěn panský kamenný dům a v letech 1690-1693 nevelký barokní zámek, jehož stavebníkem byla rytířská rodina Lamottů z Frintroppu. Členy Sychrov - nádvoří s věžítohoto francouzského šlechtického rodu můžeme zařadit do kategorie důstojníků, kteří byli za služby rakouskému císaři v době třicetileté války odměňováni statky konfiskovanými české šlechtě. Roku 1740 koupil toto panství František z Valdštejna, z větve mnichovohradišťské. Protože Valdštejnové sídlili na Mnichově Hradišti, přestal být sychrovský zámek trvalým sídlem vrchnosti. Takřka osmdesát let zde nedocházelo k žádným výraznějším změnám a objekt byl využíván pro hospodářské účely a k ubytování služebnictva. Situace se radikálně změnila 30. srpnem 1820, kdy sSychrov - nádvoří s věžíe novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy zámku. Kolébkou rodu Rohanů byla Bretaň, kde o nich můžeme vystopovat nejstarší zmínku již v roce 951. V průběhu staletí se jejich postavení upevňovalo, až se zařadili mezi deset nejvlivnějších šlechtických rodů ve Francii a jako přímí bratranci francouzských králů získali i titul "princů z královské krve". Rod tvořilo několik linií, jejichž příslušníci zaujímali významnSychrov - nádvoří s věžíé úřady - vojenské, politické i církevní. Po Velké francouzské buržoazní revoluci opustili Francii a usadili se v rakouské monarchii. Na rozdíl od jiných šlechtických uprchlíků, kteří se vraceli zpět do Francie (v době Napoleona I. a hlavně v období reakce - tj. za Ludvíka XVII. a Karla X.), zůstali Rohanové v Čechách, i když byli později k návratu přímo vyzváni.

<< zpět